1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(22)'2009
  5. Математична модель сигналів у телевізійних системах при спостереженні низькоорбітальних космічних об'єктів у денний час

Математична модель сигналів у телевізійних системах при спостереженні низькоорбітальних космічних об'єктів у денний час

О.П. Литюга
Анотації на мовах:

Статтю присвячено розробці математичної моделі сигналів у вихідній площині астрономічної телевізійної системи (АТС) при реєстрації оптичних сигналів від низькоорбітальних космічних об’єктів (НКО) у сутінковий та денний час. Наведені аналітичні вирази для середніх значень та дисперсій сигнальної і завадової складових відгуку фотоприймача. Математична модель може використовуватися у якості основи для розробки алгоритмів виявлення оптичних сигналів від НКО в АТС при спостереженнях в денний час.
Ключові слова: математична модель сигналів; астрономічна телевізійна система; низькоорбітальний космічний об’єкт; виявлення сигналів від космічних об’єктів; сутінкові та денні умови спостереження космічних об’єктів