1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Дослідження абонентської ємності й завадостійкості радіоканалів управління з використанням дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції

Дослідження абонентської ємності й завадостійкості радіоканалів управління з використанням дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції

О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються методи якісного вдосконалювання радіосистем управління із множинним доступом, досліджується проблема формування великої кількості структур слабокорельованих дискретних послідовностей. Приводяться результати досліджень абонентської ємності й завадостійкості радіоканалів управління з використанням дискретних сигналів з багаторівневою функцією кореляції. Показано, що застосування сформованих дискретних сигналів дозволяє без значного зниження завадостійкості радіоканалів управління істотно підвищити абонентську ємність системи зв'язку й забезпечити множинний доступ абонентів інформаційного обміну.


Ключові слова: ансамблів дискретних сигналів, радіосистем управління із множинним доступом

Whoops, looks like something went wrong.