Моделювання процесів передачі відеоданих в IP-мережах

Д.Е. Двухглавов, А.В. Петров, В.В. Грідіна
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 621.34
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Представлено математичну модель передачі відеоданих в IP-мережі. При розробці використаний метод моделювання телекомунікаційних мереж замкнутими неоднорідними мережами обслуговування, що дозволяє представити найбільш суттєві сторони функціонування телекомунікаційної системи при передачі відеоданих. Запропонована математична модель може бути застосована для побудови програмного модуля оцінювання імовірнісно-часових характеристик функціонування конкретної мережі в залежності від складу устаткування.


Ключові слова: телекомунікаційні системи, передача відеоданих, системи масового обслуговування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Двухглавов Д.Е., Петров А.В., Грідіна В.В. Моделювання процесів передачі відеоданих в IP-мережах. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2009. № 4(22). С. 65-67.