1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(22)'2009
  5. Ізоморфізм моделей еквівалентності та діфункціональності при компараторної ідентифікації

Ізоморфізм моделей еквівалентності та діфункціональності при компараторної ідентифікації

О.О. Бут, А.І. Пресняков, В.В. Шляхов
Анотації на мовах:

Розглядаються дві моделі компараторної ідентифікації: модель еквівалентності та модель діфункціональності. Доведено, що оператор, який ідентифікується, може мати внутрішню не лінійність взаємнооднозначного типу. Показано, що при поширенні моделей на випадок операторів від двох змінних, умови ізоморфізму не виконуються.
Ключові слова: предикат, модель еквівалентності, модель діфункціональності, компараторна ідентифікація, ізоморфізм моделей