1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(22)'2009
  5. Модель взаємодії компонентів інтерактивної системи підтримки приняття рішень

Модель взаємодії компонентів інтерактивної системи підтримки приняття рішень

Н.Ю. Любченко
Анотації на мовах:

Розглянутий підхід до моделювання роботи і взаємодії компонентів інтерактивної системи підтримки ухвалення рішень в системах критичного застосування. Пропонується схема, що описує процес взаємодії особи, яка приймає рішення і обчислювальної системи підготовки рішення що використовує математичний апарат стратифікованих семантичних мереж. При цьому, на основі аналізу стану об'єкту управління орган управління разом із стандартними і добре структурованими набуває можливості вирішувати і слабо структуровані задачі.
Ключові слова: система підтримки ухвалення рішень, стратифікована семантична мережа, взаємодія