1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(22)'2009
  5. Дослідження засобів автоматизації регулювання транспортних потоків на перехресті

Дослідження засобів автоматизації регулювання транспортних потоків на перехресті

М.В. Чорноморець, А.А. Галькевич
Анотації на мовах:

У даній роботі розглядається один з перспективних напрямів автоматизації – автоматизація управління транспортними потоками на перехресті. Проводиться дослідження засобів регулювання транспортних потоків на перехресті, пропонується новий метод регулювання за допомогою так званого «розумного світлофора».
Ключові слова: «розумний світлофор», АСУД, АСУТП, адаптивне регулювання руху, СМО, інтенсивність, математичне очікування