1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДОННОГО ОПОРУ ПРИ ВИКОНАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ «Т-6» ХАІ

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ДОННОГО ОПОРУ ПРИ ВИКОНАННІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ «Т-6» ХАІ

О.Б. Касьяненко, Н.О. Андрущенко, В.І. Кулєшов, В.В. Чмовж
Анотації на мовах:


Анотация: Показана актуальність задачі вимірювання величини донного тиску при визначенні коефіцієнта лобового опору тіл обертання. Наведена методика розрахунку величини коефіцієнта донного опору. Описано систему виміру тиску та обробки інформації. Виконан аналіз результатів вимірювання тисків і розрахунок коефіцієнта донного опору при дослідженні аеродинамічних характеристик реальної моделі при її дозвуковому обтіканні. Показана відчутний вклад коефіцієнта донного опору в загальний коефіцієнт лобового опору моделі. Наведено залежності коефіцієнта донного опору від кута атаки моделі при різних числах М.


Ключові слова: аеродинамічна труба, число Маха, кут атаки, донний тиск, коефіцієнт донного опору, коефіцієнт лобового опору