1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Метод прихованої передачі цифрової інформації на основі нелінійно "авторегресійного умовного гетероскетастичного" перетвореного стохастичного процесу

Метод прихованої передачі цифрової інформації на основі нелінійно "авторегресійного умовного гетероскетастичного" перетвореного стохастичного процесу

К.С. Васюта, С.О. Щербінін
Анотації на мовах:

В роботі проаналізовано можливість застосування нелінійно перетворено стохастичного "авторегресійного умовного гетероскетастичного" процесу для підвищення структурної прихованості інформації, що передається. Запропоновано метод оцінки показника якості моделі приховання інформації, а також приведені залежності вірогідності правильної оцінки біта інформації від відношення сигнал/завада на вході приймача при різних значеннях довжини елементів послідовності, що кодується, та при різних значеннях об’єму інформації, що усереднюється.
Ключові слова: авторегресійне умовне гетероскедастичне, коефіцієнт автокореляції, прихованість