1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування

Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування

С.Г. Семенов, М.Й. Заполовський, О.І. Баленко
УДК 621.34
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розроблено модель адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційновимірювальних управляючих систем критичного застосування (КІВУСКЗ). Проведено дослідження та розроблено алгоритм виконання процедур управління безпекою КІВУСКЗ. На основі результатів дослідження запропоновано комплекс методів адаптивного управління безпекою КІВУСКЗ, що включає до себе адаптивний метод виявлення зловмисних зовнішніх впливів на КІВУСКЗ на основі нейронних мереж та метод синтезу нейронних мереж для виявлення шкідливого програмного забезпечення. Проведено дослідження та отримані результати тестування системи в умовах зловмисних впливів комп'ютерних атак.


Ключові слова: комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна управляюча система критичного застосування, комп’ютерні атаки, нейронні мережі, нейромережевий імунний детектор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Семенов С.Г., Заполовський М.Й., Баленко О.І. Комплекс методів адаптивного управління безпекою комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних управляючих систем критичного застосування. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 1(10). С. 126-131.