1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Підвищення завадозахищеності радіоліній з ППРЧ в умовах завад у відповідь

Підвищення завадозахищеності радіоліній з ППРЧ в умовах завад у відповідь

Т.Г. Гурський
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано спосіб формування сигналу при передачі мови та даних багатопроменевими каналами зв’язку з навмисними завадами у відповідь, що дозволяє підвищити достовірність передачі інформації засобами радіозв’язку з ППРЧ. Ідея способу полягає у розосередженні у часі сусідніх символів інформаційного сигналу, що потрапляють під вплив завади.


Ключові слова: система радіозв’язку, завадозахищеність, псевдовипадкова перестройка робочої частоти (ППРЧ), завада у відповідь, перемежування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гурський Т.Г. Підвищення завадозахищеності радіоліній з ППРЧ в умовах завад у відповідь. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 3(40). С. 58-62.