1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Кореляційні властивості радіоімпульсу, сформованого за допомогою псевдовипадкової послідовності Лемера

Кореляційні властивості радіоімпульсу, сформованого за допомогою псевдовипадкової послідовності Лемера

А.І. Кушнір, К.С. Васюта, А.В. Крижний, Ф.Ф. Зоц
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі аналізуються кореляційні властивості радіоімпульсу сформованого шляхом частотної модуляції гармонійної несучої псевдовипадковою послідовністю Лемера. Проведено порівняльний аналіз властивостей запропонованого сигналу з відомими шумоподібними сигналами. Показано, що середній рівень і максимальне значення бічних піків тіла невизначеності радіоімпульсу сформованого за допомогою ПСП Лемера менше ніж у сигналу, сформованого на основі полінома Чебишева. Застосування цього сигналу в радіолокаційних системах дозволить забезпечити більш високу скритність їх функціонування, оскільки такий сигнал не має структурованого аттрактору на відміну від М-послідовностей і хаотичних сигналів. Радіоімпульс сформований на основі ПСП Лемера дозволяє забезпечити високу роздільну здатність по дальності і швидкості при максимальному значенні бічних піків не більше 2 / N .


Ключові слова: шумоподібні сигнали, кореляційні властивості, скритність