1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Підвищення оперативності передачі інформації у військових системах зв’язку

Підвищення оперативності передачі інформації у військових системах зв’язку

М.Ф. Линник, Ю.С. Литвинов, Є.П. Балановський
Анотації на мовах:

У даній статті запропоновано у військових системах зв’язку в якості носіїв інформації використовувати паралельні фазово-частотно модульовані (ПФЧМ) сигнали, які мають високі швидкості передачі інформації. За результатами проведених досліджень ПФЧМ сигнали переважають одночастотні та послідовні сигнали за основними показниками питомих витрат, а також є одними із найбільш перспективних сигналів для використання в каналах військових систем зв’язку. Використання запропонованих сигнально-кодових конструкцій у каналах військових систем зв’язку дозволяє підвищити оперативність передачі інформації.
Ключові слова: паралельні фазово-частотно модульовані сигнали, військова система зв'язку, коефіцієнт підвищення своєчасності зв'язку, питомі енергетичні витрати