Аналізування життєвого циклу моделювання космічних об’єктів

А.Л. Берднікова, Ю.С. Манжос
УДК 004.31, 004.056.55, 003.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто життєвий цикл моделювання космічних об’єктів та побудовано ймовірнісні моделі переходів. Запропоновано систему рівнянь Колмогорова, що визначає потоки ймовірностей станів моделі життєвого циклу. Досліджено тривалості ітерацій етапів життєвого циклу, ймовірності внесення дефектів під час виконання реальних програмних проектів та їх вплив на програмні ризики. Досліджено чисельні розв’язки математичної моделі життєвого циклу для різноманітних вхідних даних. Запропоновано способи зменшення ризиків.


Ключові слова: математична модель, життєвий цикл, рівняння Колмогорова, ймовірність, верифікація програмного забезпечення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Берднікова А. Л. Аналізування життєвого циклу моделювання космічних об’єктів / А.Л. Берднікова, Ю.С. Манжос  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2014. – № 3(40). – С. 93-101.