1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення

Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення

О. Г. Пузиренко, О. Ю. Іохов, О. М. Горбов, І. В. Кузьминич
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті розглянуто нелінійна задача, спрощення за рахунок вибору ймовірності. Розроблено алгоритм, в якому передбачена можливість варіації закону розподілу вхідних даних, що дозволяє перейти від кусочно-лінійних до нелінійних функцій, а також можливість оцінки ризиків при різноманітних сценаріях реалізації множини загроз. Проведено кількісну оцінку інформаційних ризиків для конкретної інформаційнотелекомунікаційної системи.
Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційна система, оцінка ризику, нелінійна задача, інформаційна безпека, нечіткі вхідні данні
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пузиренко О. Г. Моделі зменшення впливу та нейтралізації інформаційних ризиків в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення / О. Г. Пузиренко, О. Ю. Іохов, О. М. Горбов, І. В. Кузьминич  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2013. — № 1. — С. 132-136.