1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Обобщенная предикатная модель процесса выявления неявных знаний в иерархии «данные-информация-знания»

Обобщенная предикатная модель процесса выявления неявных знаний в иерархии «данные-информация-знания»

С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. С. Новиков
УДК 519.7
Мова статті: російська
Анотації на мовах:

Рассмотрена проблема представления неявных зависимостей на основе трансформации графовых, а также алгебро-логических моделей явных знаний. Предложен многоуровневый подход к выявлению неявных знаний, который основывается на известной концепции трансформации данных в информацию, информации – в знания, а знаний – в метазнания. Предложенный подход обосновывает возможность получения неявных знаний на основе использования моделей явных знаний, а также структурированных массивов данных.
Ключові слова: алгебра конечных предикатов, реляционная сеть, знания
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. Обобщенная предикатная модель процесса выявления неявных знаний в иерархии «данные-информация-знания» / С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. С. Новиков  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2014. — № 3. — С. 123-126.