1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Узагальнена предикативна модель процесу виявлення неявних знань в ієрархії «дані-інформація-знання»

Узагальнена предикативна модель процесу виявлення неявних знань в ієрархії «дані-інформація-знання»

С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю.С. Новіков
Анотації на мовах:

Вдосконалений багаторівневий підхід до виділення неявних залежностей «дані – інформація – явне знання – неявне знання». Пропонований підхід формально представлений у вигляді предиката, що відображає процессный характер формування і трансформації знання. Запропонована узагальнена предикативна модель процесу виявлення неявних знань, яка заснована на процесі перетворення даних в інформацію, а інформації в знання і виділяє стадію використання явних знань для виділення неявних залежностей.
Ключові слова: алгебра скінченних предикатів, реляційна мережа, знання