1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Вплив збурень повітряного середовища на техніко- експлуатаційні характеристики рухомого складу метрополітену

Вплив збурень повітряного середовища на техніко- експлуатаційні характеристики рухомого складу метрополітену

C.А. Грязнова
Анотації на мовах:

Розглядається вплив збурень повітряного середовища на технічно-експлуатаційні характеристики рухомого складу метрополітену. Збурення повітряного середовища впливають на забезпечення санітарно-гігієнічних умов, проведення протипожежних мір, кінематичні та геометричні характеристики рухомого складу метрополітену, а також суттєво впливають на тягові та енергетичні характеристики.
Ключові слова: обурення повітряного середовища, основний опір руху, технико-експлуатаційні характеристики