1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Ініціювання атмосферних опадів багатопозиційними системами випромінювачів

Ініціювання атмосферних опадів багатопозиційними системами випромінювачів

Б.Б. Поспелов, М.В. Кустов
Анотації на мовах:

Розглянуті енергетичні характеристики електромагнітного поля, яке утворюється багатопозиційною системою випромінювачів довільної конфігурації. Показано, що для штучної іонізації можуть бути використані багатопозиційні системи випромінювачів з фіксованими та керованими параметрами. Визначені вимоги до характеристик випромінювачів для реалізації штучного утворення опадів.
Ключові слова: електромагнітне випромінювання, багатопозиційна система випромінювачів, напруженість електричного поля, густина потоку потужності випромінювання