1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(40)'2014
  5. Прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску на основі нечіткої логіки

Прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску на основі нечіткої логіки

С.В. Онищук
Тематика статті: Охорона правопорядку
УДК 004. 89; 519.816; 351.746.1
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі аналізу наявних методичних підходів до прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні запропоновано використання для прогнозування протиправної діяльності поза пунктами пропуску математичних моделей на базі апарату нечіткої логіки. Розроблено математичну модель прогнозу протиправної діяльності на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону поза пунктами пропуску з використанням апарату нечіткої логіки та здійснено її експериментальну перевірку. Складність побудови моделі нечіткого логічного виводу з великою кількість вхідних показників вирішується шляхом побудови ієрархічного дерева нечіткого логічного виводу.


Ключові слова: прогнозування, протиправна діяльність, державний кордон, нечітка логіка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Онищук С.В. Прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску на основі нечіткої логіки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 3(40). С. 198-202.