1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Оцінка меж дальньої зони багаточастотної антенної решітки з просторово-часовою модуляцією струмів випромінювачів

Оцінка меж дальньої зони багаточастотної антенної решітки з просторово-часовою модуляцією струмів випромінювачів

А.Ф. Шевченко
Анотації на мовах:

Запропоновані критерії оцінки меж дальної (фраунгоферової) зони антенних решіток з багаточастотною модуляцією струмів випромінювачів. На прикладі багаточастотних лінійних еквідистантних антенних решіток отримані оцінки меж дальньої зони при використанні ряду критеріїв. Отримані результати можуть бути використані для вироблення початкових даних на імітаційне моделювання, а також при підготовці, плануванні і проведенні експеримента- льних досліджень багаточастотних антенних решіток.
Ключові слова: дальня зона, багаточастотна антенна решітка, просторово-часовий сигнал