1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання

Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання

І.В. Гребеннік, Д.В. Грицай
УДК 519.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі аналізується задача визначення раціональної структури поліграфічного видання. Актуальність задачі визначається необхідністю обґрунтувати та мінімізувати витрати на виготовлення поліграфічної продукції. При цьому з множини згенерованих структур видання для заданої собівартості необхідно обрати найкращу у сенсі мінімізації використання матеріалу, оптимізації складу видання (за елементами), вибору оптимального формату видання. Задача особливо актуальна при виготовленні дитячої літератури де велику увагу надають використанню складних за структурою видань, додатковим елементам видання. Пропонується багатокритеріальна модель задачі, де критеріями ефективності рішення виступають максимізація кількості додаткових елементів, максимізація якості матеріалів у сенсі щільності, максимізація розміру видання та максимізація кількості використовуваних для друку кольорів за умови задоволення обмеження на розмір допустимої собівартості.


Ключові слова: математична модель, раціональна структура, поліграфічне видання, багатокритеріальний, собівартість
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гребеннік І.В., Грицай Д.В. Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2014. № 4(41). С. 28-33.