1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. СИНТЕЗ СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ З ДИСКРЕТНИМ ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІКИ ЛІНІЙНИХ МАТРИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ

СИНТЕЗ СИСТЕМИ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ЗАПАСАМИ З ДИСКРЕТНИМ ПІД-РЕГУЛЯТОРОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІКИ ЛІНІЙНИХ МАТРИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ

Ю.І. Дорофєєв
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано підхід до вирішення задачі оптимального управління запасами в умовах невідомого, але обмеженого зовнішнього попиту та наявності структурних обмежень за допомогою дискретного нестаціонарного лінійного ПІД-регулятора в контурі зворотного зв'язку. Підхід заснований на використанні квадратичних функцій Ляпунова, через які здійснюється опис інваріантних еліпсоїдів досяжності замкнутої системи при дії обмежених зовнішніх збурень. Використання математичного апарату лінійних матричних нерівностей дозволяє сформулювати задачу синтезу як послідовність задач напіввизначеного програмування, для вирішення яких використовуються спеціалізовані пакети на базі системи MATLAB. Розглянуто чисельний приклад.


Ключові слова: управління запасами, метод прогнозуючого управління, метод інваріантних еліпсоїдів, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування

Whoops, looks like something went wrong.