1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Розподілена мультиагентна система для технічної діагностики футерованого обладнання металургійного підприємства

Розподілена мультиагентна система для технічної діагностики футерованого обладнання металургійного підприємства

В.О. Ємельянов
Анотації на мовах:

Обґрунтовано необхідність розробки розподіленої системи технічної діагностики футерованого обладнання. Запропоновано мультиагентний підхід до організації розподіленої системи діагностики футерованого обладнання, який дозволяє підвищити оперативність діагностики. Розроблена архітектура розподіленої мультиагентної системи діагностики футерованого обладнання, з розміщенням її компонентів по усій структурі металургійного підприємства.
Ключові слова: мультиагентний підхід, розподілена система, технічна діагностика, футероване обладнання, металургійне підприємство