ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ СТЕКА ПРОТОКОЛІВ IPV6

А.В. Снігуров, В.Х. Чакрян
Анотації на мовах:

У наведеній статті проведений аналіз вразливостей протоколу IPv6 та інших протоколів, що входять в його реалізацію та необхідні для його коректної роботи, наприклад: протокол NDP, ICMPv6, DHCPv6 та ін. Також в статті розглядаються можливі вектори атак на сімейство протоколів IPv6 та принципи їх реалізації, серед них: атаки на вразливості протоколу NDP, CGA DoS атаки, ICMPv6 DoS атаки, DoS атаки шляхом маніпуляції полями пакету MTU або Current Hop Limit, атаки на протокол DHCPv6, атаки прихованої передачі даних в полях пакету та ін. Також наведені програмні засоби реалізації перерахованих атак.
Ключові слова: вразливість протоколу IPv6, атаки на сімейство протоколів IPv6, ICMPv6, NDP, DHCPv6, DoS атаки