1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Методи розміщення точок доступу в безпроводових локальних комп'ютерних мережах на підставі критерію повноти покриття абонентських станцій

Методи розміщення точок доступу в безпроводових локальних комп'ютерних мережах на підставі критерію повноти покриття абонентських станцій

М.Е. Яновський
Анотації на мовах:

Проаналізовано існуючі способи розміщення точок доступу в безпроводових локальних комп'ютерних мережах. Запропоновано вдосконалений метод визначення оптимального місця розташування, кількості та радіусів зон обслуговування активних точок доступу на підставі ступеня близькості кожної бездротової абонентської станції до решти з урахуванням повноти покриття та максимальної кількості користувачів, які можуть бути підключені до однієї точки доступу одночасно. Запропоновано алгоритм балансування бездротових абонентських станцій для рівномірного розподілу їх кількості між точками доступу з урахуванням критерію енергоефективності.
Ключові слова: бездротові локальні комп'ютерні мережі, бездротові точки доступу, повнота покриття, якість обслуговування