1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(41)'2014
  5. Особливості визначення переліку параметрів і характеристик систем електропостачання

Особливості визначення переліку параметрів і характеристик систем електропостачання

Г.І. Лагутін
Анотації на мовах:

У статті розглядаються особливості визначення переліку параметрів і характеристик систем електропостачання комплексів озброєння та військової техніки із застосуванням математичного апарата кореляційного аналізу. Для визначення переліку характеристик і показників електротехнічних засобів і систем електропостачання, що підлягають оцінюванню на етапі проектування й контролю на етапі експлуатації, пропонується їхнє ранжирування за ступенем важливості шляхом установлення статистичних зв'язків між окремими характеристиками елементів систем електропостачання.
Ключові слова: параметри й характеристики систем електропостачання, кореляційний аналіз, матриця статистичної значимості, ранжирування