1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери

Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери

А.В. Писаренко
УДК 517.977.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена задачі пошуку оптимального за швидкодією керування у випадку, коли воно належить гіперсфері деякого радіусу, що відповідає обмеженню за величиною. Рішення задачі виконано за допомогою принципу максимуму Понтрягіна, що приводить до системи програмного керування, та за допомогою нерівності Коші-Буняковського-Шварца, що дозволяє отримати замкнуту систему зі зворотніми зв’язками. У статті наведено приклади рішення задачі, виконано моделювання систем керування у пакеті MATLAB/Simulink.


Ключові слова: оптимальність за швидкодією, принцип максимуму, нерівність КБШ
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Писаренко А.В. Оптимальне за швидкодією керування з обмеженням у вигляді гіперсфери. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2013. № 1(10). С. 156-162.