Моральність як ціннісний модус військової освіти

Л.О. Петрова
Тематика статті: Філософські аспекти
УДК 355.233
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Зроблено спробу філософського осмислення ролі і місця моральних начал у структурі вищої військової освіти України. Військова освіта визначена як соціально-ціннісний процес суб’єктно-суб’єктних стосунків, в якому має місце трансляція найновіших для суб’єкта теоретичних уявлень про закономірності соціального розвитку. Просліджується думка, що у військовій освіті культура не може бути чимось стороннім, бо саме в ній і через неї виражається сутність людини і все її єство, причому особлива місія в цьому процесі належить моральному вихованню.


Ключові слова: військова освіта, виховання, культура, особистість, суспільство
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Петрова Л. О. Моральність як ціннісний модус військової освіти / Л.О. Петрова  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2014. – № 4(41). – С. 157-159.