1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Прискорені методи оцінки ефективності технологічних рішень для підвищення зносостійкості агрегатів гідравлічних систем авіаційної техніки

Прискорені методи оцінки ефективності технологічних рішень для підвищення зносостійкості агрегатів гідравлічних систем авіаційної техніки

В.В. Варваров, О.А. Усачова, А.Г. Кравцов
Анотації на мовах:

В статті приведені результати порівняльної оцінки тріботехнічних характеристик гідравлічних змащувальних матеріалів при добавки в них присадки на основі високоолеїнової ріпакової оливи. Як прискорений метод оцінки протизносних властивостей використаний метод акустичної емісії.
Ключові слова: трібосистема, гідравлічні робочі рідини, зносостійкість, задиростійкість, акустична емісія