1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Аналіз ефективності метода кутового розділення джерел корельованих сигналів з псевдовипадковою просторовою обробкою

Аналіз ефективності метода кутового розділення джерел корельованих сигналів з псевдовипадковою просторовою обробкою

В.І. Василишин, О.Д. Богданов
Анотації на мовах:

Проведений аналіз ефективності метода кутового розділення джерел корельованих сигналів в просторово-багатокаканальних системах приймання, основаного на використанні розмноження вибірки вихідних сигналів антенної решітки шляхом псевдовипадкових перестановок вибірки. Приведені результати імітаційного моделювання, що підтверджують можливості цього методу по кутовому розділенню джерел корельованих сигналів в умовах малого об’єму вибірки.
Ключові слова: корельовані сигнали, псевдовипадкові перестановки