1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Порівняльний аналіз показників виявлення сигналів радіозасобів з енергетичною скритністю випромінювання при двох способах обробки

Порівняльний аналіз показників виявлення сигналів радіозасобів з енергетичною скритністю випромінювання при двох способах обробки

А.В. Кобзєв, М.В. Мурзін
Анотації на мовах:

Проводиться порівняльний аналіз способу реалізації некогерентного накопичення при виявленні сигналів з невідомими видами і параметрами модуляції заснований на вейвлет-розкладанні і з використанням «ковзного вікна». Показано що обидва способи забезпечують однакове відношення сигнал/шум, але застосування способу заснованого на вейвлетрозкладанні дозволяє значно знизити обчислювальні витрати.
Ключові слова: виявлення сигналів, некогерентне накопичення, вейвлет-розкладання, обчислювальні витрати