1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Методика верифікації темпоральних обмежень цілісності на архіві версій онтології

Методика верифікації темпоральних обмежень цілісності на архіві версій онтології

Н.Г. Кеберле
Анотації на мовах:

Контрольований процес управління змінами у онтологіях застосовує засоби опису обмежень на зміни та засоби верифікації таких обмежень. У роботі наведені методика верифікації темпоральних обмежень цілісності та результати порівняльних експериментів з оцінки якості проведення змін у онтологіях на прикладі архіву версій промислових онтологій.
Ключові слова: модель динаміки знань про предметну область, онтологія предметної області, процес управління змінами у онтології, темпоральне обмеження цілосності, верифікація темпорального обмеження цілісності