1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Дослідження продуктивності комп'ютерної системи обробки цілочислових даних, що функціонує у системі залишкових класів

Дослідження продуктивності комп'ютерної системи обробки цілочислових даних, що функціонує у системі залишкових класів

В.А. Краснобаєв, А.С. Янко, С.О. Кошман, С.В. Сомов, Ю.П. Бендес
Анотації на мовах:

У даній статті проводиться розрахунок і дослідження продуктивності комп'ютерних систем обробки цілочислових даних (КСОЦД), що функціонують у непозиційній системі числення в залишкових класах (СЗК) і в двійковій позиційній системі числення (ПСЧ). Результати досліджень показали, що використання СЗК в якості системи числення КСОЦД дозволяє істотно, порівняно з ПСЧ, підвищити продуктивність обробки даних, що представлені у цілочисловому вигляді.
Ключові слова: комп'ютерна система обробки цілочислових даних, система залишкових класів, продуктивність обчислювальної системи