1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження

Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження

В.Г. Малюга, В.В. Грідіна, О.М. Козак
УДК 515.122.4: 004.891.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто задачу структурного аналізу складних ієрархічних систем, показано, що об’єкти противника, які підлягають вогневому ураженню є складною ієрархічною системою. Запропоновано математичну модель складної ієрархічної системи, що ґрунтується на представленні у вигляді k-гіпермережі. Для даної моделі розв'язана задача підняття відображення алгебраїчної топології, доведено, що наявність розв’язання даної задачі і відповідає наявності зв’язку у складній ієрархічній системі. Дані математичні моделі можуть бути використані при розробці алгоритмів системи підтримки прийняття рішень в частині планування вогневого ураження противника.


Ключові слова: вогневе ураження, зв’язаність, комплекс, множина, об’єкт ураження, планування, структурний аналіз, системний аналіз, складна система, топологія
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Малюга В.Г., Грідіна В.В., Козак О.М. Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 1(42). С. 58-60.