1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(42)'2015
  5. Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: види валідності, методи та способи оцінювання показника та його невизначеності

Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: види валідності, методи та способи оцінювання показника та його невизначеності

В.В. Шведова
УДК 303.714, УДК 681.5.01
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Автором систематизовано види валідності та проаналізовано методи і способи оцінювання цього показника якості комп’ютеризованої системи тестування (КСТ); виділено види валідності, що варто оцінювати на різних стадіях життєвого циклу КСТ; обрано метрику для оцінювання валідності КСТ на стадії пілотного експерименту і дослідної експлуатації та проведено їх удосконалення з огляду на особливості шкали, в якій оцінюються вхідні дані для розрахунку цього показника. Запропоновано аналітичні вирази для оцінювання невизначеності показника валідності тестового простору КСТ. Наведено динаміку зміни невизначеності показника валідності в залежності від об’єму опитуваних, що залучені до роботи з КСТ.


Ключові слова: системи дистанційного навчання, комп’ютеризована система тестування, тестовий простір, валідність тестового простору, невизначеність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шведова В.В. Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: види валідності, методи та способи оцінювання показника та його невизначеності. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 1(42). С. 100-104.