1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Аналіз подоби й методика узагальнення досвідчених даних на торцевих поверхнях соплових апаратів турбін

Аналіз подоби й методика узагальнення досвідчених даних на торцевих поверхнях соплових апаратів турбін

О.О. Кащенко
Анотації на мовах:

Наведено результати аналізу гідродинамічної подоби плинів і запропонована методика узагальнення досвідчених даних на торцевих поверхнях, як криволінійних каналів, так і соплових апаратів газових турбін із сумірними величинами висоти лопаток і кроком їхньої установки. Отримано рівняння подоби локального теплообміну в криволінійних каналах і соплових апаратах газових турбін, що враховує вплив кривизни ліній струму, просторовості плину в прикордонному шарі, поздовжнього градієнта тиску, ефектів стоку потоку в області ввігнутої й підйому в області опуклій поверхонь профілів лопаток.
Ключові слова: вторинні плини, торцеві поверхні соплових апаратів газових турбін, аналіз подоби потоків, методика узагальнення досвідчених даних, рівняння подоби локального теплообміну на торцевих поверхнях