1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Математичне моделювання угруповання джерел радіовипромінювання різноманітного призначення для забезпечення її електромагнітної сумісності із засобами радіомоніторингу

Математичне моделювання угруповання джерел радіовипромінювання різноманітного призначення для забезпечення її електромагнітної сумісності із засобами радіомоніторингу

M.М. Калюжний, С.O. Галкин, К.M. Коржуков, O.В. Хряпкин
Анотації на мовах:

Представлено опис алгоритмів і програмного забезпечення для математичного моделювання електромагнітнооб'єктової обстановки в заданому регіоні. Результати розрахунків можуть бути використані для вибору місць розміщення стаціонарних і маршрутів руху мобільних засобів радіомоніторингу, а також для підвищення ефективності планування та ведення радіочастотного моніторингу.
Ключові слова: інформаційно-розрахункова система, оцінка електромагнітної сумісності, радіочастотний моніторинг