1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Алгоритм шифрування інформації з використанням керованого, випадкового і нелінійного елементу генерації ключів

Алгоритм шифрування інформації з використанням керованого, випадкового і нелінійного елементу генерації ключів

М.К. Жердєв, І.В. Пампуха, Г.Б. Жиров, Ю.І. Хлапонін
Анотації на мовах:

У статті розглядається новий перспективний підхід до побудови криптографічних алгоритмів шифрування (дешифрування) інформації, яка передається в телекомунікаційних мережах. В основу розробленого алгоритму криптографічного перетворення покладена ідея відмови від детермінованих ключів і переходу до ключів, які генеруються випадковим чином, при цьому їх довжина повинна дорівнювати довжині повідомлення. Така схема отримала назву стрічки одноразового використання, при цьому ймовірність її «злому» практично дорівнює нулю.
Ключові слова: інформаційна система, алгоритм, криптографічний захист, шифрування, криптоаналіз, ключ