1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Про предикатні моделі неявних знань в задачах аналізу інформаційних процесів

Про предикатні моделі неявних знань в задачах аналізу інформаційних процесів

О.В. Калиниченко, С.Ю. Шабанов-Кушнаренко, А.В. Ярмак
Анотації на мовах:


Анотация: Удосконалено предикатну модель виділення неявних залежностей при трансформації явного представлення знань. Дана модель заснована на представленні явних знань у вигляді систем бінарних предикатів і визначає послідовність логічних операцій з перетворення пари графів. Формалізоване перетворення даних в неявні знання забезпечує теоретичну основу для виявлення неявних знань і побудови більш достовірного подання знань в системах штучного інтелекту.


Ключові слова: предикатна модель, неявне знання, інженерія знань, інформаційний процес