1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(10)'2013
  5. Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях

Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях

Г.Л. Баранов, В.Л. Міронова, Г.Г. Соболевський, І.В. Тихонов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 627.71:656.62
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропонована новітня технологія гарантування безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів. Розроблено метод пошуку послідовності операцій трансформування стану з високим рівнем ймовірності аварії у стан без аварії. Доведено, що синергетичний ефект цілеспрямованої взаємодії інтелектуальних агентів ергатичної системи виникає лише за чітко визначених умов реалізації необхідних та достатніх функцій покрокового віддалення від загроз аварії у конфліктних ситуаціях.


Ключові слова: навігація, управління, рух, транспортні засоби, інтелектуальні агенти, конфлікт, загроза аварії, розподіл функцій, гарантування безаварійності
Бібліографічний опис для цитування:
Раціональний розподіл функцій в ергатичних системах навігації та управління рухом високошвидкісних транспортних засобів з метою гарантування підвищеного рівня безпеки у кризисних ситуаціях / Г.Л. Баранов, В.Л. Міронова, Г.Г. Соболевський, І.В. Тихонов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 1(10). – С. 189-193.