1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Математична модель для дослідження впливу параметрів електричної мережі на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності

Математична модель для дослідження впливу параметрів електричної мережі на величину кута між струмом і напругою нульової послідовності

Г.І. Лагутін, В.М. Лисенко, В.Д. Заболотний
Анотації на мовах:

У статті розглядається математична модель для дослідження впливу параметрів однофазного замикання на землю в електричних мережах з ізольованої нейтраллю й несиметрії навантажень споживачів на величину зсуву фаз між струмом і напругою нульової послідовності. Для дослідження процесів, що відбуваються в електричних мережах при зміні опору ізоляції й величини навантаження, пропонується використовувати математичні й імітаційні моделі.
Ключові слова: електричні мережі, контроль ізоляції, однофазне замикання на землю