1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Анализ спектра высших гармоник в системе «выпрямитель – инвертор»

Анализ спектра высших гармоник в системе «выпрямитель – инвертор»

Ю.С. Олейник
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто вищі гармоніки в системі «випрямляч-інвертор», поява яких робить негативний вплив на якість електричної енергії. Аналіз дослідження режимів ВГ містить наступні основні питання: нормування режимів, регламентація відносин між споживачами та мережею, техніка вимірювання, аналіз режимів за результатами вимірювань, дослідження властивостей режимів навантажень та мережі, моделювання та розрахунок, нормалізація режимів, вплив на електрообладнання. В сучасний час всі частіше різноманітні організації проводять дослідження стану електропостачання споруд. В спорудах міститься велика кількість комп’ютерної техніки, яка містить вищі гармоніки. Швидке зростання кількості комп’ютерної техніки створює проблему для вчених, яку необхідно розв’язувати. Розрахунок несиметричних та несинусоїдальних режимів відіграє важливу роль. Важливість таких розрахунків та досліджень обумовлюється необхідністю забезпечити якість електричної енергії не лише при експлуатації СЕП, але й при її проектуванні.


Ключові слова: высшие гармоники, надежность систем электроснабжения, качество электроэнергии, система «выпрямитель-инвертор», гармонические составляющие