1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Порівняльний аналіз моделей соціальних ситуацій «натовп, що панікує»

Порівняльний аналіз моделей соціальних ситуацій «натовп, що панікує»

А.М. Одейчук, М.І. Адаменко, В.І. Ткаченко
Анотації на мовах:

Наведено огляд існуючих моделей, що описують поведінку натовпу, що панікує: модель ADLPV, заснована на графоаналітичному методі; моделі, засновані на клітинних автоматах; моделі, засновані на рівняннях психофізичної взаємодії; моделі, засновані на мультиагентному підході; моделі, засновані на потенційних скалярних полях. Визначено переваги і недоліки аналізованих у роботі моделей. Проведено порівняльний аналіз розглянутих моделей паніки натовпу і сформульовані рекомендації, які необхідно враховувати при розробці нових моделей.
Ключові слова: математичне моделювання, паніка, натовп, надзвичайна ситуація