1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками

Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками

Р.І. Пахомов, Г.М. Гасій, І.О. Білоус, Т.В. Лаврут
УДК 331.48
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті досліджено виробничий травматизм зі смертельними наслідками в Україні. Коротко проаналізовано міжнародний виробничий травматизм. Розглянуто динаміку виробничого та смертельного травматизму в Україні з 1992 по 2013 роки та динаміку найбільш небезпечних галузей для людського здоров’я з 2010 по 2013 роки. Розглянуто методи аналізу виробничого травматизму та профзахворювань. Розроблено прогноз смертельного травматизму на три роки з 2014 по 2016 роки, за допомогою однофакторної прогнозної моделі з використанням трендової логарифмічної кривої. Розглянуто основні причини виробничого травматизму та вплив виробничого травматизму на продуктивність підприємства.


Ключові слова: аналіз, виробничий травматизм, смертельний травматизм, тренд, статистика, статистичні методи, однофакторна прогнозна модель, середньоквадратичне відхилення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пахомов Р.І., Гасій Г.М., Білоус І.О., Лаврут Т.В. Аналіз, прогнозування та профілактика травматизму з важкими наслідками. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 2(43). С. 139-144.