1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Класифікація функцій комп'ютеризованої системи пожежної сигналізації

Класифікація функцій комп'ютеризованої системи пожежної сигналізації

В.М. Рудницький, М.В. Хрульов, Ю.Ф. Єрофєєв
Анотації на мовах:

Розглянуті питання систематизації функцій комп'ютеризованих систем пожежної сигналізації. Запропоновано ієрархію категорій функцій комп'ютеризованої системи пожежної сигналізації. Наведено класифікацію функцій комп'ютеризованої системи пожежної сигналізації відповідно до запропонованої ієрархії категорій. Розглянуто функції 1го та 2-го рівнів запропонованої класифікації. Намічено напрями використання запропонованої класифікації функцій комп'ютеризованої системи пожежної сигналізації.
Ключові слова: класифікація, системи пожежної сигналізації, комп'ютеризована система, функціональноструктурний підхід