1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Використання електромагнітних технологій для формування продовольчого резерву

Використання електромагнітних технологій для формування продовольчого резерву

І.А. Черепньов, О.М. Мороз, Г.А. Ляшенко
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання використання надвисокочастотних електромагнітних полів для більш ефективного використання вторинної сировини та продовження термінів зберігання продуктів харчування для продовольчого резерву.
Ключові слова: надвисокочастотні електромагнітні поля, надзвичайні ситуації, НВЧ-обробка