1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Врахування змішаного випромінювання під час вимірювання радіоактивного зараження різних предметів у польових умовах

Врахування змішаного випромінювання під час вимірювання радіоактивного зараження різних предметів у польових умовах

І.Ю. Чернявський, О.Ю. Чернявський, С.А. Писарєв, О.В. Галак
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено дослідження необхідності та можливості вимірювання потужності дози змішаного гамма та бета випромінювання під час ведення радіаційної розвідки та контролю існуючими приладами, які відградуйовані у лабораторних умовах по гамма-випромінюванню.


Ключові слова: ефективна радіаційна товщина детектора, змішане випромінювання