1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов

Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов

Д.А. Базавлук, В.В. Голян, Н.В. Голян
УДК 681.325
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: Рассматривается разработка программной системы для социологических исследований и применение знаний из этой области на практике для оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов с учетом современных требований к уровню и качеству преподавания.


Ключові слова: платформа ASP.NET, web-ресурс, СУБД, социологическое исследование, респондент, трехуровневая архитектура системы
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Базавлук Д.А., Голян В.В., Голян Н.В. Автоматизация методологии социологических исследований оценки профессиональных качеств преподавателей ВУЗов. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2015. № 2(43). С. 182-185.