1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ВУЗІВ

АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ВУЗІВ

Д.А. Базавлук, В.В. Голян, Н.В. Голян
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається розробка програмної системи соціологічних досліджень і застосування знань з цієї області на практиці для оцінки професійних якостей викладачів ВНЗ з урахуванням сучасних вимог до рівня та якості викладання.


Ключові слова: платформа ASP.NET web-ресурс, СУБД, соціологічне дослідження, респондент, трирівнева архітектура системи