1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(43)'2015
  5. Класифікація та аналіз сучасних систем дистанційного навчання

Класифікація та аналіз сучасних систем дистанційного навчання

І.В. Федосова, Д.С. Міроненко, С.В. Альошин
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається поняття системи дистанційного навчання, наведені достоїнства і недоліки сучасних систем, а також дана класифікація з точки зору управління навчальним процесом і контролем знань студентів, що дозволяє виробити вимоги до автоматизованої системи тестування знань студентів, яка може бути застосовувана на кафедрі комп'ютерних наук ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


Ключові слова: система дистанційного навчання, автоматизована система тестування знань, інформаційні технології, процес навчання